lè fǔ zá qǔ 。gǔ chuī qǔ cí 。lín gāo tái  

乐府杂曲。鼓吹曲辞。临高台 拼音 简体

朝代: 唐代

作者: 贯休

  • 凉风吹远念,使我升高台。宁知数片云,不是旧山来。

  • 故人天一涯,久客殊未回。雁来不得书,空寄声哀哀。