xiàng hé gē cí 。míng yuè zhào gāo lóu  

相和歌辞。明月照高楼 拼音 简体

朝代: 唐代

作者: 雍陶

  • 朗月何高高,楼中帘影寒。一妇独含叹,四坐谁成欢。

  • 时节屡已移,游旅杳不还。沧溟倘未涸,妾泪终不干。

  • 君若无定云,妾若不动山。云行出山易,山逐云去难。

  • 愿为边塞尘,因风委君颜。君颜良洗多,荡妾浊水间。