zài shàng xiāng jiāng  

再上湘江 拼音 注释 简体

朝代: 唐代

作者: 柳宗元

写江感慨愁苦

  • 好在湘江水,今朝又上来。

    别来无恙啊,湘江!今天我又要溯流而上。

  • 不知从此去,更遣几年回。

    不知这次前去,何时再让返航?