xián yáng chéng dōng lóu / xián yáng chéng xī lóu wǎn tiào / xī mén  

咸阳城东楼 / 咸阳城西楼晚眺 / 西门 拼音 注释 简体

朝代: 唐代

作者: 许浑

写景吊古伤今

 • 一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

  登上高楼万里乡愁油然而生,眼中水草杨柳就像江南汀洲。

 • 溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。(沉 通:沈)

  溪云突起红日落在寺阁之外,山雨未到狂风已吹满咸阳楼。

 • 行人莫问当年事,故国东来渭水流。

  来往的过客不要问从前的事,只有渭水一如既往地向东流。

 • 鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

  黄昏杂草丛生的园中鸟照飞,深秋枯叶满枝的树上蝉啾啾。