mù shù  

牧竖 拼音 注释 简体

朝代: 唐代

作者: 崔道融

儿童

  • 牧竖持蓑笠,逢人气傲然。

    牧童身穿蓑衣头戴斗笠,碰见人故意装得很神气。

  • 卧牛吹短笛,耕却傍溪田。

    放牧时卧在牛背上吹短笛,牛耕田时就在溪边田头玩耍。