dié liàn huā  

蝶恋花 拼音 简体

朝代: 宋代

作者: 程垓

  • 画阁红炉屏四向

  • 梅拥寒香,次第侵帷帐

  • 烛影半低花影幌

  • 修眉正在花枝傍

  • _粉偎香羞一饷

  • 未识春风,已觉春情荡

  • 醉里不知霜月上

  • 归来已踏梅花浪