sù zhōng qíng lìng ·zhǎng ān huái gǔ  

诉衷情令·长安怀古 拼音 注释 简体

朝代: 宋代

作者: 康与之

婉约吊古伤今

  • 阿房废址汉荒丘。狐兔又群游。豪华尽成春梦,留下古今愁。

    阿房:宫名。秦始皇营建。

  • 君莫上,古原头。泪难收。夕阳西下,塞雁南飞,渭水东流。