shǐ zuò zhèn jun1 cān jun1 jīng qǔ ā zuò  

始作镇军参军经曲阿作 拼音 注释 简体

朝代: 魏晋

作者: 陶渊明

感叹命运述志

 • 弱龄寄事外,委怀在琴书。

  年少寄情人事外,倾心只在琴与书。

 • 被褐欣自得,屡空常晏如。

  身穿粗衣情自乐,经常贫困心安处。

 • 时来苟冥会,宛辔憩通衢。

  机会来临且迎合,暂时栖身登仕途。

 • 投策命晨装,暂与园田疏。

  弃杖命人备行装,暂别田园相离去。

 • 眇眇孤舟逝,绵绵归思纡。

  孤舟遥遥渐远逝,归思不绝绕心曲。

 • 我行岂不遥,登降千里余。

  此番行程岂不远?艰难跋涉千里余。

 • 目倦川途异,心念山泽居。

  异乡风景已看倦,一心思念园田居。

 • 望云惭高鸟,临水愧游鱼。

  看云羞对高飞鸟,临河愧对水中鱼。

 • 真想初在襟,谁谓形迹拘。

  真朴之念在胸中,岂被人事所约束?

 • 聊且凭化迁,终返班生庐。

  且顺自然任变化,终将返回隐居庐。